ogłoszenia premium

ogłoszenia premium

wyszukiwarka

wyszukiwarka

Podkategoria: Rodzaj
Marka: Model:
Pojemność silnika: od do Rocznik: od do
Przebieg: od do Rodzaj paliwa:
Kolor: Cena: od do
Sortuj:

szybkie wyszukiwanie

kategorie

kategorie

Regulamin portalu

 1. Organizatorem ogłoszeń jest Rzeszowski Portal Informacyjny resinet.pl, dostępny pod adresem internetowym http://www.resinet.pl.
 2. Ogłoszenia może zamieszczać każda osoba prywatna, która wcześniej zarejestruje się i zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem publikacji ogłoszenia w każdym z działów serwisu resinet.pl jest uprzednia rejestracja ogłoszenia.
 4. Portal resinet.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Portal resinet.pl nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach.
 5. Treść zamieszczanych ogłoszeń powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu resinet.pl do prezentacji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, obraźliwych oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 7. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów: organów ludzkich, broni, narkotyków, towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, zarabiania poprzez odbieranie maili itp.
 8. W wypadku stwierdzenia, że treść wprowadzonego ogłoszenia, narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje, resinet.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia bez obowiązku informowania o tym nadawcy.
 9. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył serwis resinet.pl publikując ogłoszenie, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze
 10. Resinet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń, podanie w treści ogłoszeń przez użytkownika danych nieprawdziwych czy niepełnych, czy też o zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie resinet.pl, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 11. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez użytkownika serwisu resinet.pl, administrator portalu może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego użytkownika na czas nieokreślony
 12. Wszelkie dane kontaktowe użytkowników resinet.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 14. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez resinet.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 15. Resinet.pl zastrzega sobie prawo do: usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem, modyfikowania i zmian regulaminu, czasowego przerywania pracy serwera, zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych, bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.